Potansiyometre

Bu dersteki uygulamaları yapabilmeniz için blok tabanlı kodlama aracı olan mBlock V5.3.0'ı bilgisayarınıza indirmeniz gerekmektedir. Buraya tıklayarak bilgisayarınızdaki işletim sistemine uygun verisyonu indirebilirsiniz.Potansiyometre Nedir?

Potansiyometre ayarlanabilir bir dirençtir, sağa ya da sola çevirerek devreye uygulayacağı direnci arttırıp azaltabiliriz. Devreye uyguladığı direnci ‘0 ile 1023’ aralığında bir değer olarak bize iletir. Potansiyometreler ‘Analog Pinler’ ile kontrol edilir bunun sebebi ise potansiyometrenin bize bir sayısal değer aralığı vermesidir.

Sayısal & Analog & PWM Pinleri

0 – 13 arasındaki pinler sayısal pinlerdir. 0 ya da 1 değerlerçir ya da yazdırabilir. A0 – A5 arasindaki pinler analog pinlerdir, 0 ile 1023 aralığındaki değerleri okuyabilir ya da yazdırabilir. 3,5,6,9,10,11 pinleri PWM pinleridir.Üzerinde ~ işareti olan pinlerdir. 0 ile 255 aralığındaki değerleri okuyabilir ya da yazdırabilir.

DENEYLER

Bu derste öğrendikleriniz ile kendinizi deneyin.