LCD5110_2

Bu dersimizde bir arduino ile bir ledi nasıl kontrol edebileceğimizi öğreneceğiz. Arduino'ya kod yüklemek için öncelikle Arduino IDE yazılımını indirip bilgisayarımıza kurmamız gerekiyor. Arduino IDE, yazdığımız kodları arduino'un anlayabileceği dile çevirip iletmeye yarar.LCD5110_Basic Kütüphanesi

Önceki dersimizde 5110 LCD ekranların 48x84 pixel yani dikey olarak 48 kare yatay olarak 84 kareden oluştuğunu söylemiştik. Bu kareler kullanılarak ekranda harf, rakam ya da sembol yazılabilir. Kütüphane içerisinde daha önce bizim için tanımlanmış karakterler vardır. Bu karakterler boyutlarına göre 3 farklı şekilde karşımıza çıkıyor." SmallFont ,MediumNumbers ,BigNumbers"

SmallFont

SmallFont paketi içerisinde yanda görününen harf, rakam ve semboller bulunuyor. Bu paketteki her bir karakterin boyutu en fazla 6x8 pixeldir. Bu pakette toplam 95 karakter vardır. Bu paketi projede kullanmak için; extern uint8_t SmallFont[]; ifadesi kullanılır. Ekranda yazdırmak için ise print() fonksiyonu kullanılır.

MediumNumbers & BigNumbers

MediumNumbers paketi içerisinde sadece rakamlar ve rakamlarla birlikte kullanılabilecek karakterler bulunuyor. Bu paket içerisinde toplam 13 karakter bulunuyor. "MediumNumbers (12x16px), BigNumbers (14x24px)". Ekranda int(tam sayı) yazdırılmak istendiğinde; extern uint8_t MediumNumbers[]; printNumI(); ifadesi kullanılır.

DENEYLER

Bu derste öğrendikleriniz ile kendinizi deneyin.