Potansiyometre ile Led Parlaklığı

Bu deneyde potansiyometre yardımıyla kitimiz üzerinde bulunan ledin parlaklığını arttırıp azaltacağız.

  • Kullanılacak Komponentler
  • 2 x E-E Jumper
  • 1 x Led
  • 1 x Potansiyometre

Devre Şeması

Potansiyometreyi analog pinlerden birine bağlıyoruz. Yandaki şekilde A0 analog pinine bağlantısı yapılmıştır. Parlaklığını belirleyeceğimiz ledi PWM pinlerinden 5 numaralı pine bağladık. Neden ledimizi Pwm pinine bağladık?

Programlama

‘pot deger’ isimli bir değişken oluşturuyoruz. A0 analog pininden gelen değeri değişkenimizin içerisine atıyoruz. 5 numaralı pine bağlamış olduğumuz pwm pinine potansiyometreden gelen değerin 4 de bölümünden gelen sonucu atıyoruz.